Wij zijn | Adviseurs

Het gilde

Een gilde was in vroegere tijden een belangenorganisatie van personen met hetzelfde beroep, vaak een ambacht.

Gilden hebben vanaf de middeleeuwen tot eind 18e eeuw bestaan. In een gilde werd met name kennis en ervaring uitgewisseld. Nieuwe gildeleden werden opgeleid in het vak door de gildemeesters zelf.

Na een gedegen opleiding kon een leerling erkend worden als vakman met de titel gezel en uiteindelijk de titel meester verkrijgen na het doen van de gilde- of meesterproef. Het gilde behartigde de belangen van de gildeleden, en beschermde hen.

Het Gilde van Adviseurs bestaat uit een aantal gezellen en meesters op de niche vakgebieden risicomanagement, informatiebeveiliging, privacy en auditing. Gebieden die op elkaar aansluiten en deels overlappen. De leden van het Gilde van Adviseurs hebben een brede kennis en ruime ervaring, en versterken elkaar op hun specifieke vakgebieden. Het Gilde van Adviseurs is een genootschap waar een kwalitatief advies en aantoonbare ervaring op de vakgebieden de basis van de dienstverlening is. Wij zijn in staat om uw zorgen op het gebied van risicomanagement, informatiebeveiliging, privacy en auditing  weg te nemen. Dat kan door het inhuren van onze adviseur(s) of door het afsluiten van een diensten abonnement.

Wij geven geen adviezen die in de bureaula belanden. Ons advies is praktisch, pragmatisch en direct toepasbaar. En, indien gewenst, ontzorgen wij u door de implementatie van het advies volledig over te nemen.

Even voorstellen

Het Gilde van Adviseurs is uw partner voor risicomanagement, informatiebeveiliging, privacy en auditing.

ERWIN KRAHMER

WIM PAUW

GERWIN HOOGLAND

HENRY MEUTSTEGE

Word lid van onze gilde

Ontdek waarom je sterker bent als gildelid.

Grondbeginselen
Gilde van Adviseurs

Risico- en Security Managers worden niet zelden gezien als buitenbeentjes die met vervelende regeltjes menig business manager tot wanhoop drijven. Dat kan écht anders! Cultuur en gedrag in plaats van het sec invoeren of uitvoeren van regels. Het opgeheven vingertje kán plaatsmaken voor proactieve begeleiding en degelijk advies. Van Macht naar Kracht met als ultieme doel om weer overbodig te worden.

#1 Niet vanuit macht maar vanuit kracht.

Niet omdat het moet, maar intrinsieke motivatie van het management en de medewerkers. ‘Moeten’ kan de aanleiding zijn, maar nooit de drijfveer voor een goed en bestendig risicomanagement proces. Risicomanagement gaat om mensen en niet om regels! Om verantwoordelijkheden helder benoemen en om stakeholder management.

#2 Integraal en Businesstaal.

Risicomanagement is onderdeel van het bedrijfsproces en geen separaat proces.

Risicomanagement maakt de transitie van controles, formele implementaties en monitoring naar advisering en wordt gedreven door: proactief handelen, preventie, samenwerking en enabeling.

Dit laatste vooral om de business te helpen zelf voldoende volwassenheid te bereiken in het managen van risico’s en het maken van keuzes daarbij.

#3 Vertrouwen als uitgangspunt.

Vertrouwen in plaats van volgen van regels.

Maar een bedrijf en bedrijfsvoering zonder regels kan toch niet? Er is governance nodig!

Zeker, er zijn regels nodig om een organisatie te runnen. Maar regels en governance blijven ‘hygiëne’. De mensen/medewerkers binnen die governance maken echt het verschil.

#4 Pragmatisch niet Academisch.

Management en medewerkers zitten niet op vakjargon te wachten. Niet ‘man made liability risk’ maar gewoon een risico dat moet worden gemitigeerd. Natuurlijk is inhoudelijke kennis belangrijk, maar persoonlijkheid en overtuigingskracht stelt risicomedewerkers in staat om de rol succesvol in te vullen.

Gewoon starten, agile en niet wachten tot alles academisch is uitgeknobbeld.

#5 In de ‘business’ niet in de ivoren toren.

Het is erg belangrijk om met je voeten in de klei te staan. Om de belangen van alle stakeholders en de ‘business’ te kennen en vervolgens actief te (kunnen) signaleren. Proactief, gevraagd en ongevraagd advies te geven.

Vanuit een ivoren toren ben je nooit een volwaardig sparringpartner. Kom tot een duurzame dialoog, opbouwend en betrokken vanuit de intrinsieke wil om samen te werken. Met als ultiem doel: het overbodig maken van risicomanagement als functie of als afdeling.

#6 Sturen en bijsturen.

Kaderstellen en Monitoren maar ook helpen zolang dat gaat in gezamenlijkheid met oog voor de verschillende verantwoordelijkheden om tot het optimale resultaat te komen. De business wordt in staat gesteld zelf verantwoorde keuzes en afwegingen te maken maar zal uiteraard gewezen worden op de ‘moetjes’ vanuit bijvoorbeeld Wet- en Regelgeving.

#7 Inzicht maar vooral Impact.

Door een goed ORM-proces wordt de haalbaarheid (risico’s vs. kansen) van de bedrijfsdoelstellingen vergroot. ORM heeft daarmee ook een positief effect op bedrijfscultuur (zie ook artikel ‘van Macht naar Kracht’). Niet alleen op het niveau van medewerkers, management en afdelingen maar ook voor stakeholders zoals een Raad van Commissarissen (RvC).

#8 Niet overdrijven.

Een van de grootste risico’s van de huidige tijd is het doorschieten in regulering … kies voor de juiste key controls en laat je niet verleiden tot het doorslaan in controleren. Dit is vaak onnodig duur en levert niet veel meer op dan het doen van de juiste key controls.

GILDE VAN ADVISEURS

Adres:

Lange Amerikaweg 81

kantoor 12 (2e verdieping)

7332 BP  Apeldoorn

info@gildevanadviseurs.nl

055 – 56 90 933

 

 

GILDE VAN ADVISEURS 2020 | ALGEMENE VOORWAARDEN | PRIVACY