Governance is mensenwerk

Het al of niet failliete Three Lines of Defence-model houdt de gemoederen flink bezig. De knuppel die Leen Paape in december 2013 in het hoenderhok  gooide, leidde tot de nodige reacties in de vakpers en wakkerde ook de interne discussies bij financiële instellingen...