Privacy & AVG

Privacy & AVG

Sinds 25 mei 2018 moeten alle organisaties en instellingen in Europa voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). AVG verplicht organisaties de nodige technische en organisatorische maatregelen te treffen om de privacy van klanten, medewerkers en partners te waarborgen. Deze maatregelen komen voort uit regels voor enerzijds “rechten voor betrokkene” en anderzijds “verplichtingen voor de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker”.
Is uw organisatie Privacy Proof? Beheerst u voldoende uw privacy risico’s?

Gilde van Adviseurs helpt uw organisatie met het goed omgaan met privacy, het voldoen aan de AVG en zorgt voor een praktische, pragmatische, begrijpelijke en voor de organisatie specifieke benadering. We kunnen ook objectief onderzoeken of uw huidige beleid voldoet aan AVG-eisen en in hoeverre het beleid controleerbaar en werkbaar is geïmplementeerd.  Onze experts kunnen hierbij verschillende rollen vervullen zoals die van privacy adviseur, privacy officer of Functionaris Gegevensbescherming.

GILDE VAN ADVISEURS

Adres:

Lange Amerikaweg 81

kantoor 12 (2e verdieping)

7332 BP  Apeldoorn

info@gildevanadviseurs.nl

055 – 56 90 933

 

 

GILDE VAN ADVISEURS 2020 | ALGEMENE VOORWAARDEN | PRIVACY