Risico assessments

Uitvoeren van risicoassessments/-analyses en borging in het bedrijfsproces

Op verschillende wijzen kan Gilde van Adviseurs ondersteunen bij het uitvoeren van een risicoassessment/ -analyse. Met één of meer sleutelfiguren binnen uw organisatie zorgen wij ervoor dat operationele risico’s in kaart worden gebracht. Hierna volgt een weging met en door uw organisatie(onderdeel). Gilde van Adviseurs ondersteunt bij het borgen van mitigerende maatregelen in de reguliere werkprocessen als de restrisico’s te groot zijn om te accepteren. 

GILDE VAN ADVISEURS

Adres:

Lange Amerikaweg 81

kantoor 12 (2e verdieping)

7332 BP  Apeldoorn

info@gildevanadviseurs.nl

055 – 56 90 933

 

 

GILDE VAN ADVISEURS 2020 | ALGEMENE VOORWAARDEN | PRIVACY