Diensten

Risicomanagement

Wat zijn de risico’s voor het voortbestaan van de organisatie? Dat is een van de voornaamste vragen waarmee bijna iedere ondernemer, directeur of manager zich bezighoudt.

Wat is de kans op ongewenste verrassingen die dat voortbestaan bedreigen? Wat te doen om imagoschade te voorkomen?

Informatie beveiliging

Preventie, detectie, respons en risicomanagement zijn de pilaren waar uw informatiebeveiliging op steunt. Vanuit een duidelijke organisatiedoelstelling en met een gezonde risicoafweging zorgen wij als Gilde van Adviseurs voor het beveiligen van uw informatie.

Privacy & AVG

Sinds 25 mei 2018 moeten alle organisaties en instellingen in Europa voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). AVG verplicht organisaties de nodige technische en organisatorische maatregelen te treffen om de privacy van klanten, medewerkers en partners te waarborgen.

Auditing

De experts en auditors van Gilde van Adviseurs helpen bij de voorbereidingen van een (IT) audit en/of certificeringstraject. Tevens voeren wij audits voor uw uit. Wij zijn de onafhankelijke partner om uw organisatie of afdeling te helpen met  (de voorbereidingen op)  kwaliteitsonderzoeken. .

Trainingen

De trainingen van Gilde van Adviseurs onderscheiden zich door niet alleen te trainen op kennis óf op skills. Alle trainingen zijn juist een unieke combinatie van hard- én softskills!

GILDE VAN ADVISEURS

Adres:

Lange Amerikaweg 81

kantoor 12 (2e verdieping)

7332 BP  Apeldoorn

info@gildevanadviseurs.nl

055 – 56 90 933

 

 

GILDE VAN ADVISEURS 2020 | ALGEMENE VOORWAARDEN | PRIVACY