Risicomanager

Wat is het risico voor het voortbestaan van de organisatie? Dat is een van de voornaamste vragen waarmee bijna iedere ondernemer, directeur of manager zich mee bezig houdt.

Wat is de kans op ongewenste verrassingen die dat voortbestaan bedreigen? Wat kunt u doen om imagoschade te voorkomen?

De meeste organisaties willen geen ongewenste verrassingen die negatief uitpakken voor het operationele resultaat, de kwaliteit van te leveren diensten of producten. En natuurlijk willen organisaties voldoen aan Wet- en regelgeving.

Organisaties, toezichthouders en andere stakeholders vragen zich steeds vaker af wat de voornaamste risico’s  zijn, die het voortbestaan bedreigen. Meestal vanuit compliance of risicobeperkend perspectief en voor wat operationele risico’s betreft: op het gebied van medewerkers, middelen, systemen en/of externe factoren.

En hoe er structureel gewerkt kan worden aan een effectieve en het liefst een efficiënte (operationele) risicomethode.

Een effectieve (operationele) risicomethode is een waardevolle manier om kansen en bedreigingen – beide een kant van dezelfde medaille – te definiëren en te beheersen. Naast een betere beheersing of eliminatie van risico’s levert het ook een verbetering van efficiency op en meer kwaliteit of een beter imago bij toezichthouders en klanten.

(Operationeel) risicomanagement levert geen totale eliminatie van risico’s maar wel een grote bijdrage in het bewust nemen van risico’s of het al of niet beheersen van de gedefinieerde risico’s.

De huidige rekenkundige modellen voor het kwantificeren van het operationele risico zijn voorlopig nog niet zo geavanceerd en betrouwbaar als bijvoorbeeld de modellen voor kredietrisico. Hierdoor is operationeel risicomanagement (ORM), in tegenstelling tot kwalitatief risicomanagement, vooralsnog niet echt een kwestie van risicometing, maar vooral van risicomanagement. Hierdoor is ook het kwantificeren van de voordelen of opbrengsten van ORM lastig, waardoor dat makkelijk leidt tot een lagere acceptatie. Voordelen van ORM zijn echter best te benoemen (link naar de redenen voor RM , zie onder verderop).

GILDE VAN ADVISEURS

Adres:

Lange Amerikaweg 81

kantoor 12 (2e verdieping)

7332 BP  Apeldoorn

info@gildevanadviseurs.nl

055 – 56 90 933

 

 

GILDE VAN ADVISEURS 2020 | ALGEMENE VOORWAARDEN | PRIVACY