Risicomanagement

Wat zijn de risico’s voor het voortbestaan van de organisatie? Dat is een van de voornaamste vragen waarmee bijna iedere ondernemer, directeur of manager zich bezighoudt.

Wat is de kans op ongewenste verrassingen die dat voortbestaan bedreigen? Wat te doen om imagoschade te voorkomen?

Voorkom ongewenste verrassingen die negatief uitpakken voor het operationele resultaat, voor de kwaliteit van te leveren diensten of producten en natuurlijk wilt u voldoen aan Wet- en regelgeving.

 Een effectieve (operationele) risicomanagementmethode is een waardevolle manier om kansen en bedreigingen – beide een kant van dezelfde medaille – te definiëren en te beheersen. Naast een betere beheersing of eliminatie van risico’s levert het een verbetering van efficiency op, meer kwaliteit, of een beter imago bij toezichthouders en klanten.

 De huidige rekenkundige modellen voor het kwantificeren van het operationele risico zijn voorlopig nog niet zo geavanceerd en betrouwbaar als bijvoorbeeld de modellen voor kredietrisico. Hierdoor is operationeel risicomanagement (ORM), in tegenstelling tot kwantitatief risicomanagement, vooralsnog niet een kwestie van risicometing, maar vooral van risicomanagement. Hierdoor is ook het kwantificeren van de voordelen of opbrengsten van ORM lastig waardoor dit kan tot een lagere acceptatie. Voordelen van ORM zijn echter best te benoemen.

GILDE VAN ADVISEURS

Adres:

Lange Amerikaweg 81

kantoor 12 (2e verdieping)

7332 BP  Apeldoorn

info@gildevanadviseurs.nl

055 – 56 90 933

 

 

GILDE VAN ADVISEURS 2020 | ALGEMENE VOORWAARDEN | PRIVACY