Een project; een recept voor ongelukken!

Een veel gebruikte definitie van een project is ’een eenmalig proces waarbij wordt toegewerkt naar een gesteld doel. Binnen dat  beperkte tijdsbestek, dienen gestelde doelen worden behaald met een tijdelijke organisatie.’ Een project heeft altijd iets nieuws in zich...

De ezel, de steen en de risicomanager

“Troje, Breda, en nu corona. Laat risicomanagement niet beheersen door het verwachte ongebeurde, maar door het onverwachte gebeurde.” We schrijven het jaar 1184 VC. Agamemnon staat op de top van een heuvel in de ingang van zijn koninklijke tent voorover...

Doorlopend risicomanagement en leren van Corona

Het vak van Risicomanagement is volgens de meeste bronnen ontstaan in de verzekeringsbranche. De eerste soort verzekeringen komen we zelfs al rond 1700 jaar voor Christus tegen. Maar een verzekering tegen risico’s die je zelf niet kunt of wilt dragen zien we voor het...

Twee kanten van dezelfde medaille

KANSMANAGEMENT Maak je, als sporter, de kans op succes groter door steeds harder en meer te trainen? Jazeker, maar als er iets is dat we van al die topsporters leren is vooral dat door de rustmomenten juist te kiezen je pas echt sterker wordt. Steeds op zoek naar een...