Doe met ons en SEQUAL Consultancy mee in de discussie over het belang van een vlekkeloze en veilige Service Delivery. Op 24 juni houdt SEQUAL Consultancy samen met ons en andere partners een interactieve webinar over de nieuwe dienst Q-Lean IT, die het optimaliseren van uw Service Delivery mogelijk maakt.

 

Service delivery optimalisatie met Q-Lean IT

SEQUAL Consultancy en partners nemen u mee op reis door de complexe wereld van Service delivery optimalisatie. De reis lijkt zwaar en lang, maar met de juiste routekaart is uw reis er één om met plezier op terug te kijken. Regelmatig spreken we klanten die de regie over de dienstverlening zijn kwijtgeraakt. Regie voeren is alleen mogelijk met de juiste informatie, beschikbaar en accuraat op een structurele manier op het moment dat dit nodig is. Vaak is de basis hiervoor aanwezig, maar lukt het niet om te navigeren.

Webinar Q-Lean IT met praktijkcase

Met Q-Lean IT heeft u de snelste route tot succes tot uw beschikking. Deze route bekijken we aan de hand van een case. Wellicht bent u langere tijd slechts bijrijder geweest, dan is het nu weer tijd om zelf aan het stuur te zitten. We brengen de reis in kaart en bekijken welke onderdelen van de reis goed zijn en waar we gaan verbeteren.

Q-Lean IT en de partners

  • ThreadStone biedt u inzicht van buiten naar binnen op uw IT infrastructuur en maakt zichtbaar welke gewenste en ongewenste open deuren deze heeft naar de buitenwereld. Een hacktest is onderdeel van de dienstverlening.
  • Nexthink is ongeëvenaard met het in kaart brengen van het gebruik van de IT infrastructuur binnen uw bedrijf. Met deze informatie wordt inzichtelijk welke software versies, applicaties, databases, hardware componenten er zijn en dit koppelt aan direct optimalisatie-advies en de tevredenheid van de eindgebruiker.
  • SEQUAL Consultancy begeleidt en regisseert de integrale samenwerking tussen de partners en uw organisatie. Met onze specialisten op het gebied van Service Management in de breedste zin helpen wij u met de regiefunctie door alle data en verantwoordelijkheden te consolideren op een platform.

 Als Gilde van Adviseurs bekijken we het optimaliseren van de service delivery vanuit een risicomanagement perspectief. In het optimaliseren van de servicemanagement processen zijn wij in staat risico’s inzichtelijk te maken en de beheersing van de processen aantoonbaar te maken voor een audit of een formele certificering. Wij doen dat op basis van in de markt geaccepteerde frameworks (ISO27001, Cobit, NEN7510, BIO etc.). Op basis van onze analyse geven we concrete aanbevelingen op het gebied van autorisatie management, licenties en contracten (ook van uw cloudleveranciers!), wat u moet doen aan de geconstateerde kwetsbaarheden en waar u verbeteringen moet aanbrengen om de continuïteit van uw bedrijfsvoering te verzekeren en te borgen in uw organisatie.

 

Op 24 juni was het Q-lean IT webinar kijk hieronder het webinar terug  

 

GILDE VAN ADVISEURS

Adres:

Lange Amerikaweg 81

kantoor 12 (2e verdieping)

7332 BP  Apeldoorn

info@gildevanadviseurs.nl

055 – 56 90 933

 

 

GILDE VAN ADVISEURS 2020 | ALGEMENE VOORWAARDEN | PRIVACY