Een project; een recept voor ongelukken!

Een veel gebruikte definitie van een project is ’een eenmalig proces waarbij wordt toegewerkt naar een gesteld doel. Binnen dat  beperkte tijdsbestek, dienen gestelde doelen worden behaald met een tijdelijke organisatie.’ Een project heeft altijd iets nieuws in zich...

De ezel, de steen en de risicomanager

“Troje, Breda, en nu corona. Laat risicomanagement niet beheersen door het verwachte ongebeurde, maar door het onverwachte gebeurde.” We schrijven het jaar 1184 VC. Agamemnon staat op de top van een heuvel in de ingang van zijn koninklijke tent voorover...